Imibandela

Le migomo nemibandela (" Imigomo", " Isivumelwano" ) yisivumelwano phakathi kwe-Website Operator (" Umsebenzisi Wewebhusayithi", " thina", " thina" noma" wethu" ) nawe (" Umsebenzisi", " wena" noma" lakho" ). Lesi sivumelwano sibeka imigomo nemibandela evamile yokusebenzisa kwakho i-blogmal.com iwebhusayithi kanye nanoma yimiphi imikhiqizo noma amasevisi ayo (ngokuhlangene," Iwebhusayithi" noma"Amasevisi").

Ama-akhawunti nobulungu

Uma udala i-akhawunti kuWebhusayithi, unesibopho sokugcina ukuphepha kwe-akhawunti yakho futhi unesibopho esiphelele sayo yonke imisebenzi eyenzekayo ngaphansi kwe-akhawunti kanye nanoma yiziphi ezinye izenzo ezithathwe ngokuphathelene nayo. Ukunikeza imininingwane yokuxhumana engamanga yanoma yiluphi uhlobo kungase kuphumele ekunqanyulweni kwe-akhawunti yakho. Kufanele usazise ngokushesha nganoma yikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwe-akhawunti yakho noma okunye ukwephulwa kwezokuphepha. Ngeke sibe nesibopho sanoma yiziphi izenzo noma ukweqa nguwe, okuhlanganisa nanoma imuphi umonakalo wanoma yiluphi uhlobo owenziwe ngenxa yalezo zenzo noma ukweqiwa. Singase simise okwesikhashana, sikhubaze, noma sisuse i-akhawunti yakho (noma iyiphi ingxenye yayo) uma sithola ukuthi wephule noma ikuphi ukunikezwa kwalesi Sivumelwano noma ukuthi ukuziphatha kwakho noma okuqukethwe kungase konakalise isithunzi sethu nokuthakasela kwethu. Uma sisusa i-akhawunti yakho ngenxa yezizathu ezingenhla, ngeke ukwazi ukuphinda ubhalisele Izinhlelo zethu. Singase sivimbe ikheli lakho le-imeyili kanye nekheli lephrothokholi ye-inthanethi ukuze sigweme ukubhalisa okwengeziwe.

Okuqukethwe komsebenzisi

Asinabanikazi banoma iyiphi idatha, ulwazi noma impahla ("Okuqukethwe") ozithumela kuwebhusayithi ngesikhathi usebenzisa Isevisi. Uzoba nesibopho sodwa sokunemba, ikhwalithi, ubuqotho, ukuba semthethweni, ukwethembeka, ukufaneleka, nobunikazi bendawo yobuhlakani noma ilungelo lokusebenzisa konke okuqukethwe okuthunyelwe. Singase, kodwa singabi nasibopho sokuqapha Okuqukethwe kuWebhusayithi ethunyelwe noma edalwe nguwe usebenzisa Amasevisi ethu. Ngaphandle uma kugunyazwe nguwe ngokuqondile, ukusebenzisa kwakho Iwebhusayithi akusiniki ilayisense yokusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukulungisa, ukushintsha, ukushicilela noma ukusabalalisa okuqukethwe okudalwe nguwe noma okugcinwe ku-akhawunti yakho yomsebenzisi ngenjongo yokuthengisa, ukumaketha nanoma yiziphi izinjongo ezifanayo. Kodwa usinika imvume yokufinyelela, ukukopisha, ukusabalalisa, ukugcina, ukudlulisa, ukufometha kabusha, ukubonisa nokwenza okuqukethwe kwe-akhawunti yakho yomsebenzisi njengoba kudingekile kuphela ngenjongo yokukunikeza Izinkonzo. Ngaphandle kokukhawulela noma yikuphi kwalezo zithulo noma iziqinisekiso, sinelungelo, nakuba singesona isibopho, ngokubona kwethu sodwa, senqabe noma sisuse noma yikuphi okuqukethwe, ngokubona kwethu okunengqondo, okwephula noma yiziphi izinqubomgomo zethu noma okulimazayo nganoma iyiphi indlela. noma okungamukeleki.

Izipele

Senza izipele ezivamile zeWebhusayithi kanye Nokuqukethwe, nokho, lezi zipele ezezinjongo zethu zokuphatha kuphela futhi aziqinisekisiwe nangayiphi indlela. Unesibopho sokugcina izipele zakho zedatha yakho. Asihlinzeki nganoma yiluphi uhlobo lwesinxephezelo ngedatha elahlekile noma engaphelele esimweni lapho izipele zingasebenzi kahle. Sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuze siqinisekise izipele eziphelele nezinembile, kodwa singathathi isibopho salo msebenzi.

Izixhumanisi eziya kwamanye amawebhusayithi

Nakuba le Webhusayithi ingase ixhunywe kwamanye amawebhusayithi, asikho, ngokuqondile noma ngokungaqondile, okushiwo noma yikuphi ukugunyazwa, ukuhlotshaniswa, uxhaso, ukuvumela, noma ukuhlanganyela nanoma iyiphi iwebhusayithi exhunyanisiwe, ngaphandle uma kushiwo lapha ngokuqondile. . Asinasibopho sokuhlola noma sokuhlola, futhi asikugunyazi ukunikezwa, kwanoma yimaphi amabhizinisi noma abantu ngabanye noma okuqukethwe kumawebhusayithi abo. Asithwesi isibopho noma isibopho ngezenzo, imikhiqizo, amasevisi, nokuqukethwe kwanoma yiziphi ezinye izinkampani zangaphandle. Kufanele ubuyekeze ngokucophelela izitatimende zomthetho neminye imibandela yokusebenzisa noma iyiphi iwebhusayithi oyitholayo ngesixhumanisi esisuka kule Webhusayithi. Ukuxhuma kwakho kunoma imaphi amanye amawebhusayithi angekho kusayithi kuyingozi yakho.

Izikhangiso

Ngesikhathi usebenzisa Iwebhusayithi, ungase ubhalele noma uhlanganyele ekuphromothweni kwabakhangisi noma abaxhasi ababonisa izimpahla zabo noma amasevisi ngeWebhusayithi. Noma yimuphi umsebenzi onjalo, nanoma yimiphi imigomo, imibandela, iziqinisekiso noma izethulo ezihlobene nomsebenzi onjalo, kuphakathi kwakho kuphela nenkampani yangaphandle esebenzayo. Ngeke sibe nesikweletu, isibopho noma isibopho nganoma yikuphi ukuxhumana okunjalo, ukuthenga noma ukukhushulwa phakathi kwakho nanoma yimuphi omunye umuntu onjalo.

Ukusetshenziswa okungavunyelwe

Ngaphezu kweminye imigomo njengoba ibekwe kuSivumelwano, unqatshelwe ukusebenzisa Iwebhusayithi noma Okuqukethwe kwayo: (a) nganoma iyiphi injongo engekho emthethweni; (b) ukunxenxa abanye ukuba benze noma bahlanganyele kunoma yiziphi izenzo ezingekho emthethweni; (c) ukwephula noma yimiphi imithetho yamazwe ngamazwe, yefederal, yesifundazwe noma yombuso, imithetho, imithetho, noma izimiso zendawo; (d) ukwephula noma ukwephula amalungelo ethu empahla yengqondo noma amalungelo empahla yobuhlakani babanye; (e) ukuhlukumeza, ukuhlukumeza, ukuthuka, ukulimaza, ukuhlambalaza, ukunyundela, ukuhlambalaza, ukusabisa, noma ukubandlulula ngokusekelwe kubulili, ukukhetha ubulili obuthile, inkolo, ubuzwe, uhlanga, ubudala, imvelaphi yobuzwe, noma ukukhubazeka; (f) ukuhambisa ulwazi olungamanga noma oludukisayo; (g) ukulayisha noma ukudlulisa amagciwane nanoma yiluphi olunye uhlobo lwekhodi eyingozi engasetshenziswa noma engase isetshenziswe nganoma iyiphi indlela ezothinta ukusebenza noma ukusebenza Kwesevisi noma kwanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, amanye amawebhusayithi, noma i-inthanethi; (h) ukuqoqa noma ukulandelela ulwazi lomuntu siqu lwabanye; (i) ukwenza ugaxekile, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, ikhemisi, izaba, isicabucabu, ukukhasa, noma ukuklwebha; (j) nganoma iyiphi inhloso eyichilo noma yokuziphatha okubi; noma (k) ukuphazamisa noma ukweqa izici zokuphepha zesevisi nanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, amanye amawebhusayithi, noma i-inthanethi. Sinelungelo lokumisa ukusebenzisa kwakho Isevisi nanoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene ngokwephula noma yikuphi ukusetshenziswa okunqatshelwe.

Umkhawulo wesikweletu

Ngokwezinga eligcwele elivunyelwe umthetho osebenzayo, akukho mcimbi oyokwenza uMsebenzi Wewebhusayithi, amanxusa akhe, izikhulu, abaqondisi, abasebenzi, ama-ejenti, abahlinzeki noma abanikezeli bamalayisensi babophezeleke kunoma yimuphi umuntu (a) : noma imuphi umonakalo ongaqondile, wengozi, okhethekile, wokujezisa, wekhava noma umphumela (okuhlanganisa, ngaphandle komkhawulo, umonakalo wenzuzo elahlekile, imali engenayo, ukuthengisa, umusa, ukusetshenziswa noma okuqukethwe, umthelela ebhizinisini, ukuphazamiseka kwebhizinisi, ukulahlekelwa ukonga obekulindelekile, ukulahlekelwa yibhizinisi ithuba) nokho okubangele, ngaphansi kwanoma iyiphi inkolelo-mbono yecala, okuhlanganisa, ngaphandle komkhawulo, inkontileka, ukuhlukunyezwa, iwaranti, ukwephulwa komsebenzi osemthethweni, ubudedengu noma okunye, ngisho noma uMsebenzisi Wewebhusayithi elulekwe mayelana nokwenzeka kwalowo monakalo noma ubengase akubone kusengaphambili lokho. umonakalo. Ngokwezinga eliphezulu elivunyelwe umthetho osebenzayo, isibopho sesikweletu esihlanganisiwe soMsebenzisi Wewebhusayithi namanxusa akhe, izikhulu, abasebenzi, ama-ejenti, abahlinzeki kanye nabanikezeli bamalayisense, okuhlobene nezinkonzo kuzokhawulelwa enanini elingaphezu kwedola elilodwa noma noma yiziphi izimali ezikhokhwa ngempela ngokheshi. ngawe ku-Website Operator esikhathini esiyinyanga eyodwa ngaphambi komcimbi wokuqala noma isigameko esidala leso sikweletu. Imikhawulo nokukhishwa kuyasebenza futhi uma leli khambi lingakunxephezeli ngokugcwele nganoma yikuphi ukulahlekelwa noma ukuhluleka kwenjongo yalo ebalulekile.

Ukuvikeleka

Uyavuma ukunxephezela futhi ubambe Isisebenzisi Sewebhusayithi namanxusa aso, abaqondisi, izikhulu, abasebenzi, nama-ejenti angenabungozi kunoma yiziphi izikweletu, ukulahlekelwa, amademeshe noma izindleko, okuhlanganisa izimali zabameli ezifanele, okwenzeke maqondana noma okuvela kunoma yiziphi izinsolo ezivela eceleni, izimangalo, izenzo, izingxabano, noma izimfuno ezigonyelwa kunoma yiziphi ngenxa noma ezihlobene nokuqukethwe kwakho, ukusebenzisa kwakho Iwebhusayithi noma Izinkonzo nanoma yikuphi ukuziphatha kabi ngamabomu ohlangothini lwakho. .

Severability

Wonke amalungelo nemikhawulo equkethwe kulesi Sivumelwano ingasetshenziswa futhi izosebenza futhi ibophe kuphela lapho ingaphuli noma yimiphi imithetho esebenzayo futhi kuhloswe ngayo ukuthi kukhawulelwe ngokwezinga elidingekayo ukuze bangenzi lesi Sivumelwano sibe ngokungemthetho, esingavumelekile noma esingaphoqeleleki. Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa noma ingxenye yanoma yikuphi ukunikezwa kwalesi Sivumelwano kuzothathwa njengokungekho emthethweni, okungalungile noma okungaphoqeleleki yinkantolo enegunya lokulawula, kuyinhloso yamaqembu ukuthi izinhlinzeko ezisele noma izingxenye zaso zizokwenza isivumelwano sazo maqondana neSivumelwano. isihloko kulokhu, kanye nazo zonke lezi zinhlinzeko ezisele noma izingxenye zakhona zizohlala zisebenza ngokugcwele futhi zisebenza.

Izinguquko nezichibiyelo

Sinelungelo lokushintsha lesi Sivumelwano noma izinqubomgomo zaso eziphathelene neWebhusayithi noma Amasevisi noma nini, siqala ukusebenza lapho kuthunyelwa inguqulo ebuyekeziwe yalesi sivumelwano. Isivumelwano Kuwebhusayithi. Uma senza kanjalo, sizobuyekeza idethi ebuyekeziwe ezansi kwaleli khasi. Ukusetshenziswa okuqhubekayo kweWebhusayithi ngemva kwanoma yiziphi izinguquko ezinjalo kuzohlanganisa imvume yakho kulolo shintsho. Inqubomgomo yakhiwe ngokuthiIzinqubomgomo Zewebhusayithi.

Ukwamukelwa kwale migomo

Uyavuma ukuthi usifundile lesi Sivumelwano futhi uyavumelana nayo yonke imigomo nemibandela yaso. Ngokusebenzisa Iwebhusayithi noma Amasevisi ayo uyavuma ukuboshwa yilesi Sivumelwano. Uma ungavumi ukuthobela imigomo yalesi Sivumelwano, awugunyaziwe ukusebenzisa noma ukufinyelela Iwebhusayithi kanye Nezinsizakalo zayo.

Ukusithinta

Uma unemibuzo mayelana nalesi Sivumelwano, sicela usithinte.

Le dokhumenti igcine ukubuyekezwa ngo-April 24, 2019