r/Lời nhắc viết - [WP] Trong nhiều thập kỷ, bạn là chiến binh phép thuật mạnh nhất trên toàn thế giới, được biết đến với việc đánh bại những con quái vật nguy hiểm và thực hiện những chiến công bất khả thi. Giờ đây, bạn đã từ bỏ tất cả những điều đó để trở thành một giáo viên dạy cho những học sinh đầy tham vọng, những người muốn được như bạn những thủ thuật hay trong ngày đầu tiên đến lớp.