r/MechanicAdvice - Tôi vừa có một chiếc ô tô mới (yay!) nhưng tôi có thể nghe thấy âm thanh kim loại lạch cạch khủng khiếp này khi nó bắt đầu nguội (không phải yay). Đó là chiếc Peugeot 208 1.6L THP 156bhp. Âm thanh bắt đầu rất lớn khi tôi quay như trong video, nhưng khi động cơ nóng lên, nó sẽ trở lại với tiếng kêu trầm như dự kiến ​​của động cơ.