Thông báo về Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA):

hay không. Nếu bạn cho rằng tài liệu có sẵn trên các trang web của chúng tôi, bao gồm cả những tài liệu được lưu trữ tại blogmal.com, vi phạm quyền của bạn (các) bản quyền, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách cung cấp thông báo DMCA. Khi nhận được thông báo hợp lệ và đầy đủ, chúng tôi sẽ xóa tài liệu và cố gắng liên hệ với người dùng đã tải tài liệu lên qua email một cách thiện chí.


blogmal.com là một nền tảng xuất bản nơi các blogger thường sử dụng tài liệu có bản quyền trong bài bình luận hoặc báo chí hoặc chuyển đổi tài liệu thành thứ gì đó nguyên bản của riêng họ. Do đó, trước khi gửi thông báo DMCA, điều quan trọng là phải cân nhắc xem cách thức sử dụng tài liệu có thuộc phạm visử dụng hợp lý. Nếu bạn không chắc liệu tài liệu nằm trên trang web blogmal.com có ​​vi phạm bản quyền của bạn hay không hoặc liệu tài liệu đó có được bảo vệ sử dụng hợp lý hay không, trước tiên bạn nên xem xét tìm kiếm lời khuyên pháp lý.