Chọn loại bãi đậu xe
Nhận phòng : 2020-05-14 12:00 PM
Trả phòng : 2020-05-15 12:00 PM
Nhà xe này không còn chỗ trống vào ngày đã chọn. làm ơn thử lại một ngày khác

Bãi đậu xe này có sẵn để đặt chỗ bất cứ lúc nào bắt đầu từ ngày mai vì nó không chấp nhận đặt chỗ trong cùng một ngày

Bãi đậu xe này có sẵn để đặt chỗ bất cứ lúc nào bắt đầu từ ngày mai vì nó không chấp nhận đặt chỗ trong cùng một ngày.