Şartlar ve koşullar

Bu şartlar ve koşullar ("Şartlar", "Sözleşme") Web Sitesi Operatörü arasında bir sözleşmedir ("Web Sitesi Operatörü", "biz", "biz" veya"bizim") ve siz ("Kullanıcı", "siz" veya"sizin"). Bu Sözleşme,blogmal.com web sitesi ve herhangi bir ürün veya hizmeti ( toplu olarak,"Web Sitesi" veya"Hizmetler").

Hesaplar ve üyelik

Web Sitesinde bir hesap oluşturursanız, hesabınızın güvenliğini sağlamaktan siz sorumlusunuz ve hesap altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden ve bununla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemlerden tamamen siz sorumlusunuz. Her türlü yanlış iletişim bilgilerinin verilmesi, hesabınızın feshedilmesine neden olabilir. Hesabınızın izinsiz kullanımını veya diğer güvenlik ihlallerini derhal bize bildirmelisiniz. Bu tür eylemler veya ihmaller sonucunda maruz kalınan her türlü zarar da dahil olmak üzere, sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir eylem veya ihmalden sorumlu olmayacağız. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ettiğinizi veya davranışınızın veya içeriğinizin itibarımıza ve iyi niyetimize zarar verme eğiliminde olduğunu belirlersek hesabınızı (veya herhangi bir bölümünü) askıya alabilir, devre dışı bırakabilir veya silebiliriz. Hesabınızı yukarıdaki nedenlerle silersek, Hizmetlerimize yeniden kaydolamazsınız. Daha fazla kaydı önlemek için e-posta adresinizi ve İnternet protokol adresinizi engelleyebiliriz.

Kullanıcı içeriği

Herhangi bir veri, bilgi veya materyale sahip değiliz ("İçerik"). Gönderilen tüm İçeriğin doğruluğu, kalitesi, bütünlüğü, yasallığı, güvenilirliği, uygunluğu ve fikri mülkiyet mülkiyeti veya kullanım hakkı konusunda yegane sorumluluk size aittir. Hizmetlerimizi kullanarak sizin tarafınızdan gönderilen veya oluşturulan Web Sitesindeki İçeriği izleyebilir, ancak buna yönelik bir yükümlülüğümüz yoktur. Sizin tarafınızdan özel olarak izin verilmedikçe, Web Sitesini kullanımınız bize, tarafınızca oluşturulan veya kullanıcı hesabınızda ticari, pazarlama veya benzer amaçlarla saklanan İçeriği kullanma, çoğaltma, uyarlama, değiştirme, yayınlama veya dağıtma lisansı vermez. Ancak, kullanıcı hesabınızın İçeriğine yalnızca size Hizmetlerin sağlanması amacıyla gerektiği şekilde erişme, kopyalama, dağıtma, saklama, iletme, yeniden biçimlendirme, görüntüleme ve gerçekleştirme izni veriyorsunuz. Bu beyanları veya garantileri sınırlamadan, yükümlülüğümüz olmasa da, kendi takdirimize bağlı olarak, makul görüşümüze göre, politikalarımızdan herhangi birini ihlal eden veya herhangi bir şekilde zararlı olan herhangi bir İçeriği reddetme veya kaldırma hakkına sahibiz. veya itiraz edilebilir.

Yedekler

Web Sitesinin ve İçeriğin düzenli olarak yedeklerini alıyoruz, ancak bu yedeklemeler yalnızca kendi idari amaçlarımız içindir ve hiçbir şekilde garanti edilmez. Verilerinizin kendi yedeklerini korumaktan siz sorumlusunuz. Yedeklemelerin düzgün çalışmaması durumunda kaybolan veya eksik veriler için herhangi bir tazminat sağlamıyoruz. Tam ve doğru yedeklemeleri sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak bu görev için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Hizmeti kullanırken Web Sitesine gönderdiğiniz

Diğer web sitelerine bağlantılar

Bu Web Sitesi diğer web sitelerine bağlanabilse de, doğrudan veya dolaylı olarak, bağlantılı herhangi bir web sitesiyle herhangi bir onay, ortaklık, sponsorluk, onay veya bağlantı anlamına gelmiyoruz, burada özellikle belirtilmedikçe. İnceleme veya değerlendirmeden sorumlu değiliz ve herhangi bir işletmenin veya bireyin tekliflerini veya web sitelerinin içeriğini garanti etmiyoruz. Diğer üçüncü tarafların eylemleri, ürünleri, hizmetleri ve içeriği için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Bu Web Sitesinden bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz herhangi bir web sitesinin yasal beyanlarını ve diğer kullanım koşullarını dikkatlice incelemelisiniz. Diğer site dışı web sitelerine bağlantı vermenizin riski size aittir.

Reklamlar

Web Sitesinin kullanımı sırasında, Web Sitesi aracılığıyla mallarını veya hizmetlerini gösteren reklam verenler veya sponsorlarla yazışmalar yapabilir veya bunların tanıtımlarına katılabilirsiniz. Bu tür herhangi bir faaliyet ve bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü şart, koşul, garanti veya beyan yalnızca siz ve ilgili üçüncü taraf arasındadır. Sizinle herhangi bir üçüncü taraf arasındaki bu tür yazışmalar, satın almalar veya promosyonlar için hiçbir sorumluluk, yükümlülük veya sorumluluğumuz olmayacaktır.

Yasaklanan kullanımlar

Sözleşmede belirtilen diğer şartlara ek olarak, Web Sitesini veya İçeriğini kullanmanız yasaktır: (a) herhangi bir yasa dışı amaç için; (b) başkalarını herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmaya veya katılmaya teşvik etmek; (c) herhangi bir uluslararası, federal, eyalet veya eyalet düzenlemesini, kuralı, kanunu veya yerel düzenlemeyi ihlal etmek; (d) fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya ihlal etmek; (e) taciz etmek, suistimal etmek, hakaret etmek, zarar vermek, karalamak, iftira etmek, küçük düşürmek, korkutmak veya cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya engellilik temelinde ayrımcılık yapmak; (f) yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek; (g) Hizmetin veya ilgili herhangi bir web sitesinin, diğer web sitelerinin veya İnternet'in işlevselliğini veya çalışmasını etkileyecek veya kullanılabilecek virüsleri veya diğer herhangi bir kötü amaçlı kodu yüklemek veya iletmek; (h) başkalarının kişisel bilgilerini toplamak veya izlemek; (i) istenmeyen e-posta, kimlik avı, pharm, bahane, örümcek, gezinme veya kazıma; (j) herhangi bir müstehcen veya ahlaksız amaç için; veya (k) Hizmetin veya ilgili herhangi bir web sitesinin, diğer web sitelerinin veya İnternet'in güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bunları atlatmak. Yasaklanmış kullanımlardan herhangi birini ihlal ettiğiniz için Hizmeti veya ilgili herhangi bir web sitesini kullanımınızı sonlandırma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Sorumluluğun sınırlandırılması

Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Web Sitesi Operatörü, bağlı kuruluşları, görevlileri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri veya lisans verenleri hiçbir durumda hiçbir kişiye karşı sorumlu olmayacaktır. (a) için: herhangi bir dolaylı, arızi, özel, cezai, teminat veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar (kar, gelir, satış, şerefiye, kullanım veya içerik kaybı, iş üzerindeki etki, iş kesintisi, beklenen tasarruf kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) , iş fırsatı kaybı), ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşme, haksız fiil, garanti, yasal yükümlülüğün ihlali, ihmal veya başka türlü dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluk teorisi kapsamında, Web Sitesi Operatörüne bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile veya bu tür zararları öngörebilirdi. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Web Sitesi Operatörünün ve bağlı kuruluşlarının, görevlilerinin, çalışanlarının, acentelerinin, tedarikçilerinin ve lisans verenlerinin hizmetlerle ilgili toplam sorumluluğu, bir dolardan daha büyük bir miktarla veya fiilen nakit olarak ödenen herhangi bir miktarla sınırlı olacaktır. sizin tarafınızdan, bu tür bir yükümlülüğe yol açan ilk olay veya olaydan önceki bir aylık süre için Web Sitesi Operatörüne. Sınırlamalar ve istisnalar, bu çözüm, herhangi bir kaybınızı veya asıl amacının başarısızlığını tam olarak tazmin etmezse de geçerlidir.

Tazminat

Web Sitesi Operatörünü ve bağlı kuruluşlarını, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve temsilcilerini makul olanlar dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük, kayıp, hasar veya maliyete karşı tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz. İçeriğiniz, Web Sitesini veya Hizmetleri kullanımınız veya herhangi bir kasıtlı olarak üçüncü şahısların iddiaları, iddiaları, eylemleri, anlaşmazlıkları veya bunlardan herhangi birine karşı ileri sürülen taleplerle bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan avukatlık ücretleri sizin tarafınızdan suistimal.

Bölünebilirlik

ile oluşturulmuştur. Bu Sözleşmede yer alan tüm haklar ve kısıtlamalar uygulanabilir ve yalnızca geçerli yasaları ihlal etmedikleri ölçüde uygulanabilir ve bağlayıcı olacaktır. ve bu Sözleşmeyi yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz kılmamaları için gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılması amaçlanmıştır. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya herhangi bir bölümünün yetkili bir mahkeme tarafından yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi halinde, tarafların niyeti, kalan hükümlerin veya bölümlerin Sözleşmeye ilişkin anlaşmalarını teşkil etmesidir. işbu belgenin konusu ve kalan tüm hükümler veya bunların bölümleri tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır.

Değişiklikler ve düzeltmeler

Bu Sözleşmeyi veya Web Sitesi veya Hizmetlerle ilgili politikalarını, yayınlandıktan sonra geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutarız. Web Sitesinde bu Sözleşmenin güncellenmiş bir versiyonu. Bunu yaptığımızda, bu sayfanın altındaki güncellenmiş tarihi revize edeceğiz. Bu tür değişikliklerden sonra Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelir. PolitikaWeb Sitesi Politikaları.

Bu şartların kabulü

Bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz. Web Sitesini veya Hizmetlerini kullanarak bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesini ve Hizmetlerini kullanma veya bunlara erişme yetkiniz yoktur.

Bizimle İletişime Geçmek

Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

Bu belge en son 24 Nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir