Mga tuntunin at kundisyon

Ang mga tuntunin at kundisyon na ito ("Mga Tuntunin", "Kasunduan") ay isang kasunduan sa pagitan ng Website Operator ("Website Operator", "us", "we" o"our") at ikaw ("User", "mo" o"iyong"). Itinakda ng Kasunduang ito ang mga pangkalahatang tuntunin at kundisyon ng iyong paggamit ngblogmal.com website at alinman sa mga produkto o serbisyo nito (sama-sama,"Website" o"Mga Serbisyo").

Mga account at membership

Kung lumikha ka ng isang account sa Website, ikaw ay may pananagutan sa pagpapanatili ng seguridad ng iyong account at ikaw ay ganap na responsable para sa lahat ng mga aktibidad na nangyayari sa ilalim ng account at anumang iba pang mga aksyon na ginawa kaugnay nito. Ang pagbibigay ng maling impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng anumang uri ay maaaring magresulta sa pagwawakas ng iyong account. Dapat mong ipaalam kaagad sa amin ang anumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong account o anumang iba pang mga paglabag sa seguridad. Hindi kami mananagot para sa anumang mga kilos o pagtanggal mo, kabilang ang anumang pinsala sa anumang uri na natamo bilang resulta ng mga naturang pagkilos o pagtanggal. Maaari naming suspindihin, huwag paganahin, o tanggalin ang iyong account (o anumang bahagi nito) kung matukoy namin na nilabag mo ang anumang probisyon ng Kasunduang ito o ang iyong pag-uugali o nilalaman ay malamang na makapinsala sa aming reputasyon at mabuting kalooban. Kung tatanggalin namin ang iyong account para sa mga naunang dahilan, hindi ka maaaring muling magparehistro para sa aming Mga Serbisyo. Maaari naming i-block ang iyong email address at Internet protocol address upang maiwasan ang karagdagang pagpaparehistro.

Nilalaman ng user

Hindi kami nagmamay-ari ng anumang data, impormasyon o materyal ("Nilalaman") na isinumite mo sa Website habang ginagamit ang Serbisyo. Mayroon kang solong responsibilidad para sa katumpakan, kalidad, integridad, legalidad, pagiging maaasahan, pagiging angkop, at pagmamay-ari ng intelektwal na ari-arian o karapatang gamitin ang lahat ng isinumiteng Nilalaman. Maaari naming, ngunit walang obligasyon na, subaybayan ang Nilalaman sa Website na isinumite o nilikha gamit ang aming Mga Serbisyo sa iyo. Maliban kung partikular na pinahihintulutan mo, ang iyong paggamit ng Website ay hindi nagbibigay sa amin ng lisensya upang gamitin, kopyahin, iakma, baguhin, i-publish o ipamahagi ang Nilalaman na ginawa mo o naka-imbak sa iyong user account para sa komersyal, marketing o anumang katulad na layunin. Ngunit binibigyan mo kami ng pahintulot na i-access, kopyahin, ipamahagi, iimbak, ipadala, i-reformat, ipakita at isagawa ang Nilalaman ng iyong user account ayon lamang sa kinakailangan para sa layunin ng pagbibigay ng Mga Serbisyo sa iyo. Nang hindi nililimitahan ang alinman sa mga representasyon o warranty na iyon, kami ay may karapatan, bagaman hindi ang obligasyon, na, sa aming sariling paghuhusga, tanggihan o alisin ang anumang Nilalaman na, sa aming makatwirang opinyon, ay lumalabag sa alinman sa aming mga patakaran o sa anumang paraan ay nakakapinsala. o hindi kanais-nais.

Backups

Nagsasagawa kami ng mga regular na pag-backup ng Website at Nilalaman, gayunpaman, ang mga backup na ito ay para sa aming sariling mga layuning pang-administratibo lamang at hindi ginagarantiyahan sa anumang paraan. Responsable ka sa pagpapanatili ng sarili mong mga backup ng iyong data. Hindi kami nagbibigay ng anumang uri ng kabayaran para sa nawala o hindi kumpletong data kung sakaling hindi gumana nang maayos ang mga backup. Gagawin namin ang aming makakaya upang matiyak na kumpleto at tumpak ang mga backup, ngunit walang pananagutan para sa tungkuling ito. #

Mga link sa ibang mga website

Kahit na ang Website na ito ay maaaring naka-link sa iba pang mga website, hindi kami, direkta o hindi direktang, nagpapahiwatig ng anumang pag-apruba, asosasyon, sponsorship, pag-endorso, o kaugnayan sa anumang naka-link na website, maliban kung partikular na nakasaad dito . Wala kaming pananagutan sa pagsusuri o pagsusuri, at hindi namin ginagarantiyahan ang mga alok ng, anumang negosyo o indibidwal o nilalaman ng kanilang mga website. Hindi namin inaako ang anumang responsibilidad o pananagutan para sa mga aksyon, produkto, serbisyo, at nilalaman ng anumang iba pang mga third-party. Dapat mong maingat na suriin ang mga legal na pahayag at iba pang mga kundisyon ng paggamit ng anumang website na iyong ina-access sa pamamagitan ng isang link mula sa Website na ito. Ang iyong pag-link sa anumang iba pang mga off-site na website ay nasa iyong sariling peligro.

Mga Advertisement

Sa panahon ng paggamit ng Website, maaari kang pumasok sa pakikipag-ugnayan o lumahok sa mga promosyon ng mga advertiser o sponsor na nagpapakita ng kanilang mga produkto o serbisyo sa pamamagitan ng Website. Anumang ganoong aktibidad, at anumang tuntunin, kundisyon, warranty o representasyong nauugnay sa naturang aktibidad, ay nasa pagitan mo at ng naaangkop na third-party. Wala kaming pananagutan, obligasyon o pananagutan para sa anumang naturang sulat, pagbili o promosyon sa pagitan mo at ng anumang naturang third-party.

Mga ipinagbabawal na paggamit

Bilang karagdagan sa iba pang mga tuntunin na itinakda sa Kasunduan, ipinagbabawal kang gamitin ang Website o ang Nilalaman nito: (a) para sa anumang labag sa batas na layunin; (b) upang manghingi ng iba na magsagawa o lumahok sa anumang labag sa batas na mga gawain; (c) upang labagin ang anumang internasyonal, pederal, panlalawigan o estado na mga regulasyon, tuntunin, batas, o lokal na ordinansa; (d) upang lumabag sa o lumabag sa ating mga karapatan sa intelektwal na ari-arian o sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng iba; (e) manggulo, mang-aabuso, mang-insulto, manakit, manirang-puri, manirang-puri, murahin, manakot, o magdiskrimina batay sa kasarian, oryentasyong sekswal, relihiyon, etnisidad, lahi, edad, bansang pinagmulan, o kapansanan; (f) magsumite ng mali o mapanlinlang na impormasyon; (g) mag-upload o magpadala ng mga virus o anumang iba pang uri ng malisyosong code na gagamitin o maaaring gamitin sa anumang paraan na makakaapekto sa pagpapagana o pagpapatakbo ng Serbisyo o ng anumang nauugnay na website, iba pang mga website, o Internet; (h) upang mangolekta o subaybayan ang personal na impormasyon ng iba; (i) sa spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, o scrape; (j) para sa anumang malaswa o imoral na layunin; o (k) upang makagambala o umiwas sa mga tampok na panseguridad ng Serbisyo o anumang nauugnay na website, iba pang mga website, o sa Internet. Inilalaan namin ang karapatang wakasan ang iyong paggamit ng Serbisyo o anumang nauugnay na website para sa paglabag sa alinman sa mga ipinagbabawal na paggamit.

Limitasyon ng pananagutan

Sa sukdulang pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sa anumang pagkakataon ay mananagot ang Website Operator, mga kaakibat nito, opisyal, direktor, empleyado, ahente, supplier o tagapaglisensya sa sinumang tao para sa (a) : anumang hindi direkta, hindi sinasadya, espesyal, parusa, takip o kinahinatnang pinsala (kabilang ang, nang walang limitasyon, mga pinsala para sa nawalang kita, kita, mga benta, mabuting kalooban, paggamit o nilalaman, epekto sa negosyo, pagkagambala sa negosyo, pagkawala ng inaasahang ipon, pagkawala ng negosyo pagkakataon) gayunpaman sanhi, sa ilalim ng anumang teorya ng pananagutan, kabilang ang, nang walang limitasyon, kontrata, tort, warranty, paglabag sa tungkulin ayon sa batas, kapabayaan o kung hindi man, kahit na pinayuhan ang Website Operator tungkol sa posibilidad ng naturang mga pinsala o maaaring nakikinita niya ang naturang mga pinsala. mga pinsala. Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, ang pinagsama-samang pananagutan ng Website Operator at mga kaakibat, opisyal, empleyado, ahente, supplier at tagapaglisensya nito, na nauugnay sa mga serbisyo ay magiging limitado sa halagang mas malaki sa isang dolyar o anumang halagang aktwal na binayaran ng cash sa iyo sa Website Operator para sa naunang isang buwan bago ang unang kaganapan o pangyayari na nagdulot ng naturang pananagutan. Ang mga limitasyon at pagbubukod ay nalalapat din kung ang lunas na ito ay hindi ganap na nagbabayad sa iyo para sa anumang pagkalugi o pagkabigo sa mahalagang layunin nito.

Indemnification #

Sumasang-ayon kang magbayad ng danyos at panatilihing hindi nakakapinsala ang Website Operator at ang mga kaakibat nito, mga direktor, opisyal, empleyado, at ahente mula sa at laban sa anumang mga pananagutan, pagkalugi, pinsala o gastos, kabilang ang mga makatwirang bayad sa abogado, na natamo kaugnay ng o nagmumula sa anumang mga paratang, paghahabol, aksyon, hindi pagkakaunawaan, o kahilingan ng third-party laban sa alinman sa mga ito bilang resulta ng o nauugnay sa iyong Nilalaman, paggamit mo ng Website o Mga Serbisyo o anumang sinasadyang maling pag-uugali sa iyong panig. . #

Severability #

Ang lahat ng mga karapatan at paghihigpit na nakapaloob sa Kasunduang ito ay maaaring gamitin at dapat na naaangkop at may bisa lamang hanggang sa ang mga ito ay hindi lumalabag sa anumang naaangkop na mga batas at nilayon na ay limitado sa lawak na kinakailangan upang hindi nila gawing ilegal, hindi wasto o hindi maipapatupad ang Kasunduang ito. Kung ang anumang probisyon o bahagi ng anumang probisyon ng Kasunduang ito ay ituturing na labag sa batas, hindi wasto o hindi maipapatupad ng korte na may karampatang hurisdiksyon, layunin ng mga partido na ang natitirang mga probisyon o bahagi nito ay bubuo ng kanilang kasunduan patungkol sa paksa nito, at lahat ng natitirang mga probisyon o bahagi nito ay mananatiling ganap na may bisa at bisa.

Mga Pagbabago at pagbabago

Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang Kasunduang ito o ang mga patakaran nito na may kaugnayan sa Website o Mga Serbisyo anumang oras, na epektibo sa pag-post ng na-update na bersyon nito Kasunduan sa Website. Kapag ginawa namin, babaguhin namin ang na-update na petsa sa ibaba ng pahinang ito. Ang patuloy na paggamit ng Website pagkatapos ng anumang naturang mga pagbabago ay bubuo ng iyong pahintulot sa naturang mga pagbabago. Ang patakaran ay ginawa gamit angWebsitePolicies.

Pagtanggap sa mga tuntuning ito

Kinikilala mo na nabasa mo ang Kasunduang ito at sumasang-ayon sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon nito. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website o sa Mga Serbisyo nito sumasang-ayon kang sumailalim sa Kasunduang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon na sumunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, hindi ka pinahihintulutan na gamitin o i-access ang Website at ang Mga Serbisyo nito.

Pakikipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa Kasunduang ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Ang dokumentong ito ay huling na-update noong Abril 24, 2019