Patakaran sa privacy

Patakaran sa privacy na ito ("Patakaran") ay naglalarawan kung paano ang Website Operator ("Website Operator", "we", "us" o"our") ang personal na nakakapagpakilalang impormasyon ("Personal na Impormasyon") na kinokolekta, pinoprotektahan at ginagamit mo ("User", "mo" o"iyong") sablogmal.com website at alinman sa mga produkto o serbisyo nito (sama-sama,"Website" o"Mga Serbisyo"). Inilalarawan din nito ang mga pagpipiliang magagamit mo tungkol sa aming paggamit ng iyong Personal na Impormasyon at kung paano mo maa-access at maa-update ang impormasyong ito. Ang Patakarang ito ay hindi nalalapat sa mga gawi ng mga kumpanyang hindi namin pagmamay-ari o kontrol, o sa mga indibidwal na hindi namin pinapasukan o pinamamahalaan. Maaaring ibigay ng

Koleksyon ng personal na impormasyon

Kami ay tumatanggap at nag-iimbak ng anumang impormasyong sadyang ibinibigay mo sa amin kapag lumikha ka ng isang account, nag-publish ng nilalaman, punan ang anumang mga online na form sa Website. Kapag kinakailangan, maaaring kasama sa impormasyong ito ang iyong email address, pangalan, o iba pang Personal na Impormasyon. Maaari mong piliing hindi magbigay sa amin ng ilang partikular na impormasyon, ngunit pagkatapos ay maaaring hindi mo mapakinabangan ang ilan sa mga tampok ng Website. Maaaring makipag-ugnayan sa amin ang mga user na hindi sigurado kung anong impormasyon ang ipinag-uutos.

Koleksyon ng hindi personal na impormasyon

Kapag binisita mo ang Website ang aming mga server ay awtomatikong nagtatala ng impormasyon na ipinapadala ng iyong browser. Maaaring kasama sa data na ito ang impormasyon tulad ng IP address ng iyong device, uri at bersyon ng browser, uri at bersyon ng operating system, mga kagustuhan sa wika o ang webpage na binibisita mo bago ka pumunta sa aming Website, mga pahina ng aming Website na binibisita mo, ang oras na ginugol sa mga pahinang iyon, impormasyong hinahanap mo sa aming Website, mga oras at petsa ng pag-access, at iba pang istatistika.

Pamamahala ng personal na impormasyon

Nagagawa mong i-access, idagdag, i-update at tanggalin ang ilang Personal na Impormasyon tungkol sa iyo. Ang impormasyon na maaari mong tingnan, i-update, at tanggalin ay maaaring magbago habang nagbabago ang Website o Mga Serbisyo. Kapag nag-update ka ng impormasyon, gayunpaman, maaari kaming magpanatili ng kopya ng hindi nabagong impormasyon sa aming mga talaan. Ang ilang impormasyon ay maaaring manatili sa aming mga pribadong tala pagkatapos mong tanggalin ang naturang impormasyon mula sa iyong account. Pananatilihin at gagamitin namin ang iyong impormasyon kung kinakailangan upang sumunod sa aming mga legal na obligasyon, lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan, at ipatupad ang aming mga kasunduan. Maaari naming gamitin ang anumang pinagsama-samang data na nagmula sa o isinasama ang iyong Personal na Impormasyon pagkatapos mong i-update o tanggalin ito, ngunit hindi sa paraang personal na makikilala ka. Sa sandaling mag-expire ang panahon ng pagpapanatili, ang Personal na Impormasyon ay tatanggalin. Samakatuwid, ang karapatang mag-access, ang karapatang burahin, ang karapatan sa pagwawasto at ang karapatan sa data portability ay hindi maipapatupad pagkatapos ng pag-expire ng panahon ng pagpapanatili.

Paggamit at pagproseso ng nakolektang impormasyon

Anuman sa impormasyong kinokolekta namin mula sa iyo ay maaaring gamitin upang i-personalize ang iyong karanasan; pagbutihin ang aming Website; magpadala ng mga email ng notification tulad ng mga paalala ng password, mga update, atbp; patakbuhin at patakbuhin ang aming Website at Mga Serbisyo. Ang hindi-Personal na Impormasyong nakolekta ay ginagamit lamang upang matukoy ang mga potensyal na kaso ng pang-aabuso at magtatag ng istatistikal na impormasyon tungkol sa paggamit ng Website. Ang istatistikal na impormasyon na ito ay hindi pinagsasama-sama sa paraang makikilala ang sinumang partikular na user ng system.

Maaari naming iproseso ang Personal na Impormasyong nauugnay sa iyo kung naaangkop ang isa sa mga sumusunod: (i) Ibinigay mo ang iyong pahintulot para sa isa o higit pang mga partikular na layunin. Tandaan na sa ilalim ng ilang batas ay maaari kaming pahintulutang magproseso ng impormasyon hanggang sa tumutol ka sa naturang pagproseso (sa pamamagitan ng pag-opt out), nang hindi kinakailangang umasa sa pahintulot o alinman sa mga sumusunod na legal na base sa ibaba. Ito, gayunpaman, ay hindi nalalapat, sa tuwing ang pagproseso ng Personal na Impormasyon ay napapailalim sa European data protection law; (ii) Ang pagbibigay ng impormasyon ay kinakailangan para sa pagganap ng isang kasunduan sa iyo at/o para sa anumang pre-contractual na mga obligasyon nito; (ii) Ang pagpoproseso ay kinakailangan para sa pagsunod sa isang legal na obligasyon kung saan ka napapailalim; (iv) Ang pagpoproseso ay nauugnay sa isang gawain na isinasagawa para sa pampublikong interes o sa paggamit ng opisyal na awtoridad na ipinagkaloob sa atin; (v) Kinakailangan ang pagproseso para sa mga layunin ng mga lehitimong interes na hinahabol namin o ng isang third party. Sa anumang kaso, ikalulugod naming linawin ang partikular na legal na batayan na nalalapat sa pagpoproseso, at lalo na kung ang probisyon ng Personal na Data ay isang ayon sa batas o kontraktwal na kinakailangan, o isang kinakailangan na kinakailangan upang pumasok sa isang kontrata.

Paglipat at imbakan ng impormasyon

Depende sa iyong lokasyon, ang mga paglilipat ng data ay maaaring may kasamang paglilipat at pag-iimbak ng iyong impormasyon sa isang bansa maliban sa iyo. May karapatan kang matutunan ang tungkol sa legal na batayan ng paglilipat ng impormasyon sa isang bansa sa labas ng European Union o sa anumang internasyonal na organisasyon na pinamamahalaan ng pampublikong internasyonal na batas o itinatag ng dalawa o higit pang mga bansa, tulad ng UN, at tungkol sa mga hakbang sa seguridad na ginawa ng sa amin upang pangalagaan ang iyong impormasyon. Kung maganap ang anumang naturang paglipat, maaari mong malaman ang higit pa sa pamamagitan ng pagsuri sa mga nauugnay na seksyon ng dokumentong ito o magtanong sa amin gamit ang impormasyong ibinigay sa seksyon ng contact.

Ang mga karapatan ng mga gumagamit

Maaari kang gumamit ng ilang mga karapatan tungkol sa iyong impormasyong pinoproseso namin. Sa partikular, may karapatan kang gawin ang mga sumusunod: (i) may karapatan kang bawiin ang pahintulot kung saan dati mo nang ibinigay ang iyong pahintulot sa pagproseso ng iyong impormasyon; (ii) may karapatan kang tumutol sa pagproseso ng iyong impormasyon kung ang pagproseso ay isinasagawa sa isang legal na batayan maliban sa pahintulot; (iii) may karapatan kang malaman kung ang impormasyon ay pinoproseso namin, kumuha ng pagsisiwalat tungkol sa ilang aspeto ng pagproseso at kumuha ng kopya ng impormasyong sumasailalim sa pagproseso; (iv) may karapatan kang i-verify ang katumpakan ng iyong impormasyon at hilingin na ito ay ma-update o maitama; (v) mayroon kang karapatan, sa ilalim ng ilang partikular na pagkakataon, na paghigpitan ang pagproseso ng iyong impormasyon, kung saan, hindi namin ipoproseso ang iyong impormasyon para sa anumang layunin maliban sa pag-iimbak nito; (vi) mayroon kang karapatan, sa ilalim ng ilang partikular na pagkakataon, na makuha ang pagbura ng iyong Personal na Impormasyon mula sa amin; (vii) may karapatan kang matanggap ang iyong impormasyon sa isang nakabalangkas, karaniwang ginagamit at nababasa ng makina na format at, kung teknikal na magagawa, na mailipat ito sa ibang controller nang walang anumang hadlang. Naaangkop ang probisyong ito sa kondisyon na ang iyong impormasyon ay naproseso sa pamamagitan ng mga automated na paraan at ang pagpoproseso ay batay sa iyong pahintulot, sa isang kontrata kung saan ikaw ay bahagi ng o sa pre-contractual na mga obligasyon nito.

Ang karapatang tumutol sa pagproseso

Kung saan ang Personal na Impormasyon ay pinoproseso para sa pampublikong interes, sa paggamit ng isang opisyal na awtoridad na ipinagkaloob sa amin o para sa mga layunin ng mga lehitimong interes na hinahabol namin, maaari kang tumutol sa naturang pagproseso sa pamamagitan ng pagbibigay ng batayan na may kaugnayan sa iyong partikular na sitwasyon upang bigyang-katwiran ang pagtutol. Dapat mong malaman na, gayunpaman, kung ang iyong Personal na Impormasyon ay maproseso para sa direktang layunin ng marketing, maaari kang tumutol sa pagproseso na iyon anumang oras nang hindi nagbibigay ng anumang katwiran. Upang malaman, kung pinoproseso namin ang Personal na Impormasyon para sa mga layunin ng direktang marketing, maaari kang sumangguni sa mga nauugnay na seksyon ng dokumentong ito.

Paano gamitin ang mga karapatang ito

Anumang mga kahilingan sa paggamit ng mga karapatan ng User ay maaaring idirekta sa May-ari sa pamamagitan ng mga detalye sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa dokumentong ito. Ang mga kahilingang ito ay maaaring gamitin nang walang bayad at tutugunan ng May-ari sa lalong madaling panahon at palaging sa loob ng isang buwan.

Pagkapribado ng mga bata

Hindi namin sinasadyang nangongolekta ng anumang Personal na Impormasyon mula sa mga batang wala pang 13 taong gulang. Kung ikaw ay wala pang 13 taong gulang, mangyaring huwag magsumite ng anumang Personal na Impormasyon sa pamamagitan ng aming Website o Serbisyo. Hinihikayat namin ang mga magulang at legal na tagapag-alaga na subaybayan ang paggamit ng Internet ng kanilang mga anak at tumulong na ipatupad ang Patakaran na ito sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanilang mga anak na huwag kailanman magbigay ng Personal na Impormasyon sa pamamagitan ng aming Website o Serbisyo nang walang pahintulot nila. Kung mayroon kang dahilan upang maniwala na ang isang batang wala pang 13 taong gulang ay nagbigay ng Personal na Impormasyon sa amin sa pamamagitan ng aming Website o Serbisyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Dapat ka ring hindi bababa sa 16 taong gulang upang pumayag sa pagpoproseso ng iyong personal na data sa iyong bansa (sa ilang bansa ay maaari naming payagan ang iyong magulang o tagapag-alaga na gawin ito sa ngalan mo).

Mga cookies

Ginagamit ng Website" cookies" upang makatulong na i-personalize ang iyong online na karanasan. Ang cookie ay isang text file na inilalagay sa iyong hard disk ng isang web page server. Ang cookies ay hindi maaaring gamitin upang magpatakbo ng mga programa o maghatid ng mga virus sa iyong computer. Ang cookies ay natatanging itinalaga sa iyo, at mababasa lamang ng isang web server sa domain na nagbigay ng cookie sa iyo. Maaari kaming gumamit ng cookies upang mangolekta, mag-imbak, at subaybayan ang impormasyon para sa mga layuning istatistika upang mapatakbo ang aming Website at Mga Serbisyo. May kakayahan kang tanggapin o tanggihan ang cookies. Karamihan sa mga web browser ay awtomatikong tumatanggap ng cookies, ngunit karaniwan mong mababago ang setting ng iyong browser upang tanggihan ang cookies kung gusto mo. Kung pipiliin mong tanggihan ang cookies, maaaring hindi mo ganap na maranasan ang mga tampok ng Website at Mga Serbisyo. Upang matuto nang higit pa tungkol sa cookies at kung paano pamahalaan ang mga ito, bisitahin anginternetcookies.org

Huwag Subaybayan ang mga signal

Ang ilang mga browser ay may kasamang tampok na Huwag Subaybayan na nagsenyas sa mga website na binibisita mo na hindi mo gustong masubaybayan ang iyong online na aktibidad. Ang pagsubaybay ay hindi katulad ng paggamit o pagkolekta ng impormasyon na may kaugnayan sa isang website. Para sa mga layuning ito, ang pagsubaybay ay tumutukoy sa pagkolekta ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon mula sa mga consumer na gumagamit o bumibisita sa isang website o online na serbisyo habang lumilipat sila sa iba't ibang mga website sa paglipas ng panahon. Kung paano ipinapahayag ng mga browser ang signal na Huwag Subaybayan ay hindi pa pare-pareho. Bilang resulta, ang Website na ito ay hindi pa naka-set up upang bigyang-kahulugan o tumugon sa mga signal na Huwag Subaybayan na ipinarating ng iyong browser. Gayunpaman, tulad ng inilarawan nang mas detalyado sa buong Patakaran na ito, nililimitahan namin ang aming paggamit at pagkolekta ng iyong personal na impormasyon.

Advertisement

Maaari kaming magpakita ng mga online na advertisement at maaari kaming magbahagi ng pinagsama-sama at hindi nagpapakilalang impormasyon tungkol sa aming mga customer na kinokolekta namin sa pamamagitan ng proseso ng pagpaparehistro o sa pamamagitan ng mga online na survey at promosyon sa ilang partikular na advertiser. Hindi kami nagbabahagi ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon tungkol sa mga indibidwal na customer sa mga advertiser. Sa ilang pagkakataon, maaari naming gamitin ang pinagsama-samang at hindi nagpapakilalang impormasyon na ito upang maghatid ng mga iniangkop na advertisement sa nilalayong madla.

Mga link sa ibang mga website

Ang aming Website ay naglalaman ng mga link sa iba pang mga website na hindi namin pagmamay-ari o kontrolado. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na hindi kami mananagot para sa mga kasanayan sa privacy ng iba pang mga website o third-party. Hinihikayat ka naming magkaroon ng kamalayan kapag umalis ka sa aming Website at basahin ang mga pahayag sa privacy ng bawat website na maaaring mangolekta ng Personal na Impormasyon.

Information security

Sinisiguro namin ang impormasyong ibinibigay mo sa mga server ng computer sa isang kontrolado, secure na kapaligiran, protektado mula sa hindi awtorisadong pag-access, paggamit, o pagsisiwalat. Pinapanatili namin ang makatwirang administratibo, teknikal, at pisikal na mga pananggalang sa pagsisikap na maprotektahan laban sa hindi awtorisadong pag-access, paggamit, pagbabago, at pagsisiwalat ng Personal na Impormasyon sa kontrol at pag-iingat nito. Gayunpaman, walang pagpapadala ng data sa Internet o wireless network ang matitiyak. Samakatuwid, habang nagsusumikap kaming protektahan ang iyong Personal na Impormasyon, kinikilala mo na (i) may mga limitasyon sa seguridad at privacy ng Internet na lampas sa aming kontrol; (ii) ang seguridad, integridad, at privacy ng anuman at lahat ng impormasyon at data na ipinagpapalit sa pagitan mo at ng aming Website ay hindi magagarantiyahan; at (iii) anumang naturang impormasyon at data ay maaaring tingnan o pakialaman sa pagpapadala ng isang third-party, sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap.

Data breach

Kung sakaling malaman namin na ang seguridad ng Website ay nakompromiso o ang Personal na Impormasyon ng mga user ay isiniwalat sa hindi nauugnay na mga third party bilang resulta ng panlabas na aktibidad, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga pag-atake sa seguridad o panloloko, inilalaan namin ang karapatang gumawa ng mga makatwirang naaangkop na hakbang, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagsisiyasat at pag-uulat, pati na rin ang abiso sa at pakikipagtulungan sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas. Kung sakaling magkaroon ng paglabag sa data, gagawa kami ng mga makatwirang pagsisikap na abisuhan ang mga apektadong indibidwal kung naniniwala kami na may makatwirang panganib na makapinsala sa user bilang resulta ng paglabag o kung ang paunawa ay kinakailangan ng batas. Kapag ginawa namin, magpo-post kami ng notice sa Website.

Legal na pagsisiwalat #

Ibubunyag namin ang anumang impormasyong kinokolekta namin, ginagamit o natatanggap kung kinakailangan o pinahihintulutan ng batas, tulad ng pagsunod sa isang subpoena, o katulad na legal na proseso, at kapag naniniwala kami nang may magandang loob na ang pagbubunyag ay kinakailangan upang protektahan ang aming mga karapatan, protektahan ang iyong kaligtasan o ang kaligtasan ng iba, imbestigahan ang pandaraya, o tumugon sa isang kahilingan ng pamahalaan. Kung sakaling dumaan tayo sa isang paglipat ng negosyo, tulad ng isang pagsasanib o pagkuha ng ibang kumpanya, o pagbebenta ng lahat o isang bahagi ng mga asset nito, ang iyong user account, at personal na data ay malamang na kabilang sa mga nailipat na asset.

Mga Pagbabago at pagbabago

Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang Patakaran na ito na may kaugnayan sa Website o Mga Serbisyo anumang oras, na epektibo sa pag-post ng na-update na bersyon ng Patakaran na ito sa Website. Kapag ginawa namin ay magpo-post kami ng isang abiso sa pangunahing pahina ng aming Website. Ang patuloy na paggamit ng Website pagkatapos ng anumang naturang mga pagbabago ay bubuo ng iyong pahintulot sa naturang mga pagbabago. Nilikha ang patakaran gamit angWebsitePolicies.

Pagtanggap sa patakarang ito

Kinikilala mo na nabasa mo ang Patakaran na ito at sumasang-ayon sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon nito. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website o sa Mga Serbisyo nito, sumasang-ayon kang sumailalim sa Patakaran na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon na sumunod sa mga tuntunin ng Patakarang ito, hindi ka pinahihintulutang gamitin o i-access ang Website at ang Mga Serbisyo nito.

Pakikipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Patakarang ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Ang dokumentong ito ay huling na-update noong Abril 24, 2019