Nagtuturo ng higit sa 10 taon na kasalukuyang Pinuno ng Departamento ng teknolohiya ng disenyo. Nagturo ako sa isang hanay ng mga KS3 subjects na lugar, kasama ng GCSE's, BTEC's, Cambridge Nationals at mas kamakailang Technical Award's. Gumawa at gumamit ako ng maraming iba't ibang mapagkukunan para sa mga paksa kabilang ang Art and Design, Textiles, Resistant Materials, Product Design, Engineering, Graphics, Food Technology, History, Maths ICT at Media. Mangyaring mag-iwan ng feedback kung ang aking mga mapagkukunan ay naging kapaki-pakinabang.