Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Notice:

Kung naniniwala kang ang materyal na available sa aming mga site, kabilang ang mga naka-host sa blogmal.com, ay lumalabag sa iyong (mga) copyright, mangyaring abisuhan kami sa pamamagitan ng pagbibigay ng abiso ng DMCA. Sa pagtanggap ng wasto at kumpletong paunawa, aalisin namin ang materyal at gagawa kami ng mabuting loob na subukang makipag-ugnayan sa user na nag-upload ng materyal sa pamamagitan ng email.


blogmal.com ay isang platform sa pag-publish kung saan ang mga blogger ay madalas na gumagamit ng mga naka-copyright na materyales sa komentaryo o pamamahayag, o ginagawang orihinal ang mga materyal sa kanilang sarili. Dahil dito, bago magsumite ng abiso sa DMCA, mahalagang isaalang-alang kung ang paraan ng paggamit ng materyal ay nasa ilalim ngpatas na paggamit. Kung hindi ka sigurado kung ang materyal na matatagpuan sa isang blogmal.com na site ay lumalabag sa iyong copyright, o kung ito ay napapailalim sa mga proteksyon ng patas na paggamit, dapat mo munang isaalang-alang ang paghingi ng legal na payo. Ang