มหาอำนาจแห่งสินค้าฟุ่มเฟือยระดับโลก | ดีลอยท์ ซาอุดีอาระเบีย | เศรษฐกิจโลก ผู้บริโภคที่หรูหรา