จะเป็นนักออกแบบอุตสาหกรรมได้อย่างไร: อะไร เส้นทางอาชีพนักออกแบบอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดคือ?


สมาคมนักออกแบบอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา - IDSA