การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศของ CRIS ครั้งแรกเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลที่สำคัญ (CIIW'05)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศของ CRIS ครั้งแรกเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลที่สำคัญ (CIIW'05)