พื้นที่ทำงานอินทราเน็ต - การจัดการเอกสาร - งาน - ทำให้เวิร์กโฟลว์ธุรกิจเป็นอัตโนมัติ - ผลผลิต& แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน

การจัดการเนื้อหาอินทราเน็ต วิธีแบ่งปันข้อมูลและความรู้ผ่านอินทราเน็ต - Maurizio Traversari - หนังสือ - Franco Angeli - สังคมอุตสาหกรรมและโพสต์อินดัสทรี - บทความ | ส่วนขยาย IBS