Meddelande om Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

Om du anser att material som är tillgängligt på våra webbplatser, inklusive de som finns på blogmal.com, gör intrång om dina upphovsrätt(er), vänligen meddela oss genom att tillhandahålla ett DMCA-meddelande. Efter mottagandet av ett giltigt och fullständigt meddelande kommer vi att ta bort materialet och göra ett gott försök att kontakta användaren som laddat upp materialet via e-post.


blogmal.com är en publiceringsplattform där bloggare ofta använder upphovsrättsskyddat material i kommentarer eller journalistik, eller förvandlar materialet till något eget original. Innan du skickar ett DMCA-meddelande är det därför viktigt att överväga om sättet på vilket materialet används faller under fair use. Om du inte är säker på om material som finns på en blogmal.com-webbplats gör intrång i din upphovsrätt, eller om det är föremål för skydd för tillåten användning, bör du först överväga att söka juridisk rådgivning.