Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") opisuje w jaki sposób Operator Strony ("Operator Strony", "my", "us" lub"nasze") zbiera, chroni i wykorzystuje dane osobowe ("Dane Osobowe") Ty ("Użytkownika", "Państwa" lub"Państwa") może podać nablogmal .com Strona internetowa i wszelkie jej produkty lub usługi (łącznie"Strona internetowa" lub"Usługi"). Opisuje również dostępne opcje dotyczące korzystania przez nas z Twoich Danych osobowych oraz sposobu uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizowania. Niniejsza Polityka nie dotyczy praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy.

Gromadzenie danych osobowych

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz podczas tworzenia konta, publikowania treści, wypełniania formularzy online w Witrynie. W razie potrzeby informacje te mogą obejmować adres e-mail, imię i nazwisko lub inne dane osobowe. Możesz nie podawać nam pewnych informacji, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkowników, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu.

Gromadzenie informacji nieosobowych

Gdy odwiedzasz Stronę, nasze serwery automatycznie zapisują informacje, które wysyła Twoja przeglądarka. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres IP Twojego urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą odwiedzałeś przed wejściem na naszą Witrynę, strony naszej Witryny, które odwiedzasz, czas spędzony na te strony, informacje, których szukasz w naszej Witrynie, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Zarządzanie danymi osobowymi

Jesteś w stanie uzyskać dostęp, dodawać, aktualizować i usuwać niektóre Dane Osobowe o Tobie. Informacje, które możesz przeglądać, aktualizować i usuwać, mogą ulec zmianie wraz ze zmianą Witryny lub Usług. Kiedy jednak aktualizujesz informacje, możemy zachować kopię niezmienionych informacji w naszych rejestrach. Niektóre informacje mogą pozostać w naszych prywatnych rejestrach po usunięciu takich informacji z konta. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane, jeśli jest to konieczne, aby przestrzegać naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować nasze umowy. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z Twoich danych osobowych lub zawierające je po ich zaktualizowaniu lub usunięciu, ale nie w sposób, który umożliwiłby Twoją osobistą identyfikację. Po wygaśnięciu okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych informacji

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane do spersonalizowania Twojego doświadczenia; ulepszać naszą Stronę Internetową; wysyłać powiadomienia e-mail, takie jak przypomnienia hasła, aktualizacje itp.; prowadzić i obsługiwać naszą Stronę Internetową i Usługi. Zebrane Dane Nieosobowe są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób, który umożliwiałby identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możemy przetwarzać Dane osobowe dotyczące Ciebie, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (i) Udzieliłeś zgody na jeden lub więcej określonych celów. Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy mieć prawo do przetwarzania informacji, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (rezygnując), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych; (ii) Dostarczenie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub do wykonania wszelkich jej zobowiązań przedumownych; (ii) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegasz; (iv) Przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy konkretną podstawę prawną przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Przekazywanie i przechowywanie informacji

W zależności od Twojej lokalizacji, transfery danych mogą wiązać się z przesyłaniem i przechowywaniem Twoich informacji w innym kraju niż Twój własny. Masz prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony Twoich informacji. Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Prawa użytkowników

Możesz skorzystać z pewnych praw dotyczących przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności masz prawo do: (i) cofnięcia zgody, jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych; (ii) masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię informacji podlegających przetwarzaniu; (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie Twoich danych, w którym to przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) masz prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od nas usunięcia swoich danych osobowych; (vii) masz prawo do otrzymywania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. To postanowienie ma zastosowanie, pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie, na umowie, której jesteś częścią, lub na jej zobowiązaniach przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w interesie publicznym, w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z Twoją szczególną sytuacją uzasadniającą sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw Użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych Danych Osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie przesyłaj żadnych Danych Osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki poprzez instruowanie ich dzieci, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi bez ich zgody. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam Dane osobowe za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi, skontaktuj się z nami. Musisz mieć również co najmniej 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w Twoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić Twojemu rodzicowi lub opiekunowi na zrobienie tego w Twoim imieniu).

Cookies

Strona korzysta z"cookies" , aby pomóc spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która wysłała Ci plik cookie. Możemy wykorzystywać pliki cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych w celu obsługi naszej Witryny i Usług. Masz możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny i Usług. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i jak nimi zarządzać, odwiedź stronęinternetcookies.org

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Nie śledź, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że nie chcesz, aby Twoja aktywność online była śledzona. Śledzenie to nie to samo, co używanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. W tym celu śledzenie odnosi się do zbierania informacji umożliwiających identyfikację osób od konsumentów, którzy korzystają z witryny internetowej lub usługi online lub ją odwiedzają, w miarę jak poruszają się po różnych witrynach w czasie. Sposób, w jaki przeglądarki komunikują sygnał „Nie śledź”, nie jest jeszcze jednolity. W rezultacie ta Witryna nie jest jeszcze skonfigurowana, aby interpretować lub odpowiadać na sygnały „Nie śledź” przekazywane przez przeglądarkę. Mimo to, jak opisano bardziej szczegółowo w niniejszej Polityce, ograniczamy nasze wykorzystanie i gromadzenie Twoich danych osobowych.

Reklama

Możemy wyświetlać reklamy online oraz udostępniać zagregowane i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które zbieramy w procesie rejestracji lub poprzez ankiety i promocje online niektórych reklamodawców. Nie udostępniamy reklamodawcom informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych klientów. W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje, aby dostarczać dopasowane reklamy do zamierzonych odbiorców.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych witryn internetowych lub stron trzecich. Zachęcamy do bycia świadomym po opuszczeniu naszej Witryny i do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny internetowej, która może gromadzić Dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych Osobowych znajdujących się pod jej kontrolą i pieczą. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. W związku z tym, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub modyfikowane podczas przesyłania przez stronę trzecią, pomimo najlepszych starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Witryny zostało naruszone lub Dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym , ale nie ograniczając się do ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia racjonalnie odpowiednich środków, w tym między innymi dochodzenia i zgłaszania, a także powiadamiania i współpracy z organami ścigania. W przypadku naruszenia danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest wymagane przez prawo w inny sposób. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie w Witrynie.

Ujawnienie prawne

Ujawnimy wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, takie jak zgodność z wezwaniem sądowym lub podobnymi i gdy wierzymy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu. W przypadku, gdy przechodzimy przez zmianę biznesową, taką jak fuzja lub przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, Twoje konto użytkownika i dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przeniesionych aktywów.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki dotyczącej Witryny lub Usług w dowolnym czasie, ze skutkiem od opublikowania zaktualizowanej wersję niniejszej Polityki w Serwisie. Gdy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na głównej stronie naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało Twoją zgodę na takie zmiany. Polityka została utworzona zZasady Witryny.

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Polityką. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie masz uprawnień do korzystania lub uzyskiwania dostępu do Witryny i jej Usług.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, skontaktuj się z nami.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 24 kwietnia 2019 r.