Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") opisują sposób, w jaki Witryna Operator ("Operator Witryny", "my", "nas" lub"nasz") gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe ("Dane osobowe") które ("użytkownika", "użytkownika" lub"twój") może udostępniać nablogmal.com Witryna internetowa i wszelkie jej produkty lub usługi (łącznie"Witryna internetowa" lub"Usługi"). Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki możesz uzyskać dostęp do tych informacji i je aktualizować. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Zbieranie danych osobowych

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz podczas tworzenia konta, publikowania treści, wypełniania wszelkich formularzy online w Witrynie. W razie potrzeby informacje te mogą obejmować Twój adres e-mail, imię i nazwisko lub inne dane osobowe. Możesz zrezygnować z przekazywania nam pewnych informacji, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą się z nami skontaktować.

Gromadzenie informacji nieosobowych

Kiedy odwiedzasz Witrynę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres IP Twojego urządzenia, rodzaj i wersję przeglądarki, typ i wersję systemu operacyjnego, preferencje językowe lub stronę internetową, którą odwiedzałeś przed wejściem na nasz Serwis, strony naszego Serwisu, które odwiedzałeś, czas spędzony na tych stron, informacje, których szukasz w naszej Witrynie, czasy i daty dostępu oraz inne statystyki.

Zarządzanie danymi osobowymi

Możesz uzyskiwać dostęp, dodawać, aktualizować i usuwać określone dane osobowe na swój temat. Informacje, które możesz przeglądać, aktualizować i usuwać, mogą ulec zmianie wraz ze zmianą Witryny lub Usług. Kiedy jednak aktualizujesz informacje, możemy zachować kopię niezmienionych informacji w naszych rejestrach. Niektóre informacje mogą pozostać w naszych prywatnych rejestrach po usunięciu takich informacji z konta. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z Twoich Danych Osobowych lub zawierające je po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób, który umożliwiłby Twoją identyfikację osobistą. Po wygaśnięciu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych informacji

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane do spersonalizowania Twojego doświadczenia; ulepszać naszą stronę internetową; wysyłać powiadomienia e-mail, takie jak przypomnienia hasła, aktualizacje itp.; prowadzić i obsługiwać naszą Witrynę i Usługi. Gromadzone dane nieosobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z Witryny. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z poniższych sytuacji: (i) wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy mieć prawo do przetwarzania informacji, dopóki nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych; (ii) Dostarczenie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i/lub wszelkich jej zobowiązań przedumownych; (ii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Tobie; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Przesyłanie i przechowywanie informacji

W zależności od Twojej lokalizacji transfer danych może wiązać się z przeniesieniem i przechowywaniem Twoich informacji w kraju innym niż Twój. Masz prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa stosowanych przez nas w celu ochrony Twoich informacji. Jeśli takie przekazanie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Prawa użytkowników

Możesz skorzystać z pewnych praw dotyczących przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności masz prawo do: (i) cofnięcia zgody, jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych; (ii) masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać ujawnienie niektórych aspektów przetwarzania oraz otrzymać kopię przetwarzanych informacji; (iv) masz prawo zweryfikować prawidłowość swoich danych oraz poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania twoich informacji, w którym to przypadku nie będziemy przetwarzać twoich informacji w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) masz prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych; (vii) masz prawo do otrzymywania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, umowy, której jesteś częścią lub zobowiązań przedumownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej lub w ramach realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się takiego przetwarzania, podając przyczynę związaną z Twoją szczególną sytuacją uzasadniającą sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw Użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych dzieci poniżej wieku 13. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie przesyłaj żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki poprzez instruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi bez ich zgody. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam Dane Osobowe za pośrednictwem naszej Witryny lub Usługi, skontaktuj się z nami. Musisz mieć również ukończone 16 lat, aby wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w Twoim kraju (w niektórych krajach możemy zezwolić Twojemu rodzicowi lub opiekunowi na zrobienie tego w Twoim imieniu).

Pliki cookie

Witryna wykorzystuje"pliki cookie" aby pomóc spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy w domenie, która wysłała do niego plik cookie. Możemy wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji do celów statystycznych w celu obsługi naszej Witryny i Usług. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle można zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny i Usług. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i sposobach zarządzania nimi, odwiedźinternetcookies.org

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Do Not Track, która sygnalizuje odwiedzanym stronom internetowym, że nie chcesz, aby Twoja aktywność online była śledzona. Śledzenie to nie to samo, co wykorzystywanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. W tym celu śledzenie odnosi się do zbierania danych osobowych od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają witrynę internetową lub usługę online podczas poruszania się po różnych witrynach w czasie. Sposób, w jaki przeglądarki komunikują sygnał Do Not Track, nie jest jeszcze jednolity. W rezultacie ta witryna nie jest jeszcze skonfigurowana do interpretowania lub reagowania na sygnały Do Not Track przesyłane przez przeglądarkę użytkownika. Mimo to, zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w niniejszej Polityce, ograniczamy wykorzystanie i gromadzenie Twoich danych osobowych.

Reklama

Możemy wyświetlać reklamy online oraz udostępniać zagregowane i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które zbieramy w procesie rejestracji lub za pośrednictwem ankiet i promocji online z niektórymi reklamodawcami. Nie udostępniamy reklamodawcom informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych klientów. W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje do dostarczania dostosowanych reklam docelowym odbiorcom.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych witryn internetowych lub stron trzecich. Zachęcamy do zachowania ostrożności podczas opuszczania naszej Witryny i do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności każdej witryny, która może gromadzić Dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które udostępniasz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych Osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą i opieką. Nie można jednak zagwarantować żadnej transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. Dlatego chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, potwierdzasz, że (i) istnieją ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, na które nie mamy wpływu; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub modyfikowane podczas przesyłania przez stronę trzecią, pomimo dołożenia wszelkich starań.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Witryny zostało naruszone lub Dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi do ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia racjonalnie odpowiednich środków, w tym między innymi dochodzenia i zgłaszania, a także powiadamiania organów ścigania i współpracy z nimi. W przypadku naruszenia danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko szkody dla użytkownika w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest wymagane przez prawo. Gdy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie w Witrynie.

Ujawnienie prawne

Ujawnimy wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego, oraz gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, dochodzenia w sprawie oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu. W przypadku, gdy przechodzimy transformację biznesową, taką jak fuzja lub przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, Twoje konto użytkownika i dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przeniesionych aktywów.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w odniesieniu do Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu opublikowania zaktualizowanej wersji niniejszej Polityki w Witrynie. Gdy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie głównej naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany. Polityka została utworzona zZasady Witryny.

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Politykę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jesteś upoważniony do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do nich dostępu.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki, skontaktuj się z nami.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 24 kwietnia 2019 r.