Powiadomienie o ustawie Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

Jeśli uważasz, że materiały dostępne w naszych witrynach, w tym na stronach hostowanych pod adresem blogmal.com narusza praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym, przesyłając powiadomienie DMCA. Po otrzymaniu ważnego i kompletnego powiadomienia usuniemy materiał i podejmiemy w dobrej wierze próbę skontaktowania się z użytkownikiem, który przesłał materiał, pocztą elektroniczną.


blogmal.com to platforma wydawnicza, na której blogerzy często wykorzystują materiały chronione prawem autorskim w komentarzach lub dziennikarstwie albo przekształcają te materiały w coś własnego. W związku z tym przed przesłaniem powiadomienia DMCA należy rozważyć, czy sposób wykorzystania materiału podlegadozwolony użytek. Jeśli nie masz pewności, czy materiał znajdujący się na stronie blogmal.com narusza Twoje prawa autorskie lub czy podlega ochronie dozwolonego użytku, powinieneś najpierw rozważyć zasięgnięcie porady prawnej.