Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Uwaga:

. Jeśli uważasz, że materiały dostępne w naszych witrynach, w tym hostowanych na blogmal.com, naruszają dotyczących Twoich praw autorskich, powiadom nas, przesyłając powiadomienie DMCA. Po otrzymaniu prawidłowego i kompletnego powiadomienia usuniemy materiał i podejmiemy w dobrej wierze próbę skontaktowania się z użytkownikiem, który przesłał materiał, pocztą elektroniczną.


blogmal.com to platforma wydawnicza, na której blogerzy często wykorzystują materiały chronione prawem autorskim w komentarzach lub dziennikarstwie lub przekształcają je w coś oryginalnego. W związku z tym przed przesłaniem powiadomienia o naruszeniu ustawy DMCA należy zastanowić się, czy sposób wykorzystania materiału jest objęty zakresem fair use. Jeśli nie masz pewności, czy materiał znajdujący się na stronie blogmal.com narusza Twoje prawa autorskie lub czy podlega ochronie dozwolonego użytku, powinieneś najpierw rozważyć zasięgnięcie porady prawnej.