GitHub - haiwen/ seafile: ਮਾਰਕਡਾਊਨ WYSIWYG ਸੰਪਾਦਨ, ਵਿਕੀ, ਫਾਈਲ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਸਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ।