ਬਲੈਕਪਿੰਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ'ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ"ਪਿੰਕ ਵੇਨਮ" â Lisa wears Bulgari's ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਾਰ ਅਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ'ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਗਰਲ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਹੈ!

ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ's ਡੇਅ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ-ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਖਜ਼ਾਨਾ Hunt