Privacybeleid

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe Website Operator ("Website Operator", " wij", " ons" of" ons") verzamelt, beschermt en gebruikt de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") u (" Gebruiker", " Jij" of" jouw") kunnen op deblogmal.com website en al zijn producten of diensten (gezamenlijk"Website" of" Diensten"). Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op personen die we niet in dienst hebben of beheren.

Verzameling van persoonlijke informatie

We ontvangen en bewaren alle informatie die u ons bewust verstrekt wanneer u een account aanmaakt, inhoud publiceert of online formulieren op de website invult. Indien nodig kan deze informatie uw e-mailadres, naam of andere persoonlijke informatie bevatten. U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies van de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Verzameling van niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de Website bezoekt, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, type en versie van het besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar onze Website kwam, pagina's van onze Website die u bezoekt, de tijd besteed aan die pagina's, informatie waarnaar u op onze website zoekt, toegangstijden en -data en andere statistieken.

Beheer van persoonlijke informatie

U kunt bepaalde persoonlijke informatie over u inzien, aanvullen, bijwerken en verwijderen. De informatie die u kunt bekijken, bijwerken en verwijderen, kan veranderen naarmate de Website of Services veranderen. Wanneer u echter informatie bijwerkt, kunnen we een kopie van de niet-gereviseerde informatie in onze administratie bewaren. Sommige informatie kan in onze privébestanden achterblijven nadat u dergelijke informatie uit uw account hebt verwijderd. We bewaren en gebruiken uw gegevens indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen. We kunnen alle geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van of waarin uw persoonlijke informatie is opgenomen nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid na het verstrijken van de bewaartermijn niet worden afgedwongen.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Alle informatie die we van u verzamelen, kan worden gebruikt om uw ervaring te personaliseren; onze website verbeteren; notificatie-e-mails verzenden, zoals wachtwoordherinneringen, updates, enz.; onze website en services runnen en exploiteren. Verzamelde niet-persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over het gebruik van de website vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

We kunnen Persoonsgegevens met betrekking tot u verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is: (i) U hebt uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Houd er rekening mee dat het ons onder sommige wetgevingen is toegestaan ​​om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder dat u hoeft te vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) Het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (ii) Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen; (iv) Verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend; (v) Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. In ieder geval verduidelijken we graag de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste om een ​​contract aan te gaan.

Informatieoverdracht en opslag

Afhankelijk van uw locatie kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat uw informatie wordt overgedragen en opgeslagen in een ander land dan het uwe. U hebt recht op informatie over de rechtsgrondslag van informatieoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die door ons om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of contact met ons op te nemen met behulp van de informatie in de contactsectie.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens die door ons worden verwerkt. U hebt met name het recht om het volgende te doen: (i) u hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens; (ii) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming; (iii) u hebt het recht om te vernemen of informatie door ons wordt verwerkt, openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren; (v) u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie niet zullen verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan; (vi) u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te laten wissen; (vii) u hebt het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze ongehinderd naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie op geautomatiseerde wijze wordt verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor het algemeen belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan ons is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond te geven die verband houdt met uw specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen. U moet echter weten dat als uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, u op elk moment bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of we Persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de leeftijd van 13. Als u jonger bent dan 13 jaar, dient u geen persoonlijke informatie in via onze website of dienst. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken via onze website of dienst zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt via onze website of dienst, neem dan contact met ons op. U moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan ​​dit namens u te doen).

Cookies

De website gebruikt"cookies" om uw online ervaring te helpen personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar uw computer te sturen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven. We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische doeleinden om onze website en services te laten werken. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstelling meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u de functies van de website en services niet volledig kunt ervaren. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren naarinternetcookies.org

Do Not Track-signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die aan websites die u bezoekt aangeeft dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online service gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd over verschillende websites bewegen. Hoe browsers het Do Not Track-signaal communiceren, is nog niet uniform. Als gevolg hiervan is deze website nog niet ingesteld om Do Not Track-signalen die door uw browser worden gecommuniceerd, te interpreteren of erop te reageren. Toch beperken we ons gebruik en de verzameling van uw persoonlijke gegevens, zoals in meer detail beschreven in dit beleid.

Advertentie

We kunnen online advertenties weergeven en we kunnen geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie over onze klanten die we verzamelen via het registratieproces of via online enquêtes en promoties delen met bepaalde adverteerders. We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie over individuele klanten met adverteerders. In sommige gevallen kunnen we deze geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie gebruiken om op maat gemaakte advertenties aan de beoogde doelgroep te leveren.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van dergelijke andere websites of derden. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u onze website verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie in zijn beheer en bewaring. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd. Daarom erkent u, terwijl wij ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen, dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en onze website worden uitgewisseld, kan niet worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen tijdens het transport door een derde partij worden bekeken of ermee worden geknoeid, ondanks alle mogelijke inspanningen.

Datalek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de beveiliging van de website is aangetast of dat persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de datalek of als kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. Wanneer we dat doen, zullen we een bericht op de website plaatsen.

Wettelijke openbaarmaking

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan ​​door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijke juridische procedure, en wanneer wij geloven te goeder trouw dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid. In het geval dat we een zakelijke overgang doormaken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of de verkoop van alle of een deel van de activa, zullen uw gebruikersaccount en persoonlijke gegevens waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.

Wijzigingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om dit beleid met betrekking tot de website of services op elk moment te wijzigen, van kracht na het plaatsen van een bijgewerkte versie van dit beleid op de Website. Wanneer we dat doen, plaatsen we een melding op de hoofdpagina van onze website. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen. Beleid is opgesteld metWebsitebeleid.

Acceptatie van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten ervan, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet gemachtigd om de website en zijn services te gebruiken of te openen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2019