Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Kennisgeving:

Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op onze sites, inclusief die gehost op blogmal.com, inbreuk maakt op op uw auteursrecht(en), kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een DMCA-melding te sturen. Na ontvangst van een geldige en volledige kennisgeving, zullen we het materiaal verwijderen en te goeder trouw proberen om per e-mail contact op te nemen met de gebruiker die het materiaal heeft geĆ¼pload.


blogmal.com is een publicatieplatform waar bloggers vaak auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken in commentaar of journalistiek, of het materiaal transformeren in iets origineels van zichzelf. Daarom is het, voordat u een DMCA-melding indient, belangrijk om te overwegen of de manier waarop het materiaal wordt gebruikt valt onder fair use. Als u niet zeker weet of materiaal op een blogmal.com-site inbreuk maakt op uw auteursrecht, of dat het onderhevig is aan bescherming tegen redelijk gebruik, moet u eerst juridisch advies inwinnen.