Όροι και προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ("Όροι", "Συμφωνία"μας ) είστε μια συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ιστότοπου ("Ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας", "εμείς", "εμείς" ή"μας") και εσείς ("Χρήστη", "σας" ή"τον"). Η παρούσα Συμφωνία ορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης τουblogmal .com Ιστότοπος και οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του (συλλογικά,"Ιστότοπος" ή"Υπηρεσίες").

Λογαριασμοί και συνδρομή

Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό στον Ιστότοπο , είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες πραγματοποιούνται σε σχέση με αυτόν. Η παροχή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις ασφάλειας. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων. αναστείλει, απενεργοποιήσει ή διαγράψει τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος του) εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας θα τείνει να βλάψει τη φήμη και την καλή θέλησή μας. Εάν διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για τους παραπάνω λόγους , δεν μπορείτε να εγγραφείτε ξανά για τις Υπηρεσίες μας Αποκλείστε τη διεύθυνση email σας και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου για να αποτρέψετε περαιτέρω εγγραφή.

Περιεχόμενο χρήστη

Δεν διαθέτουμε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό ("Περιεχόμενο") που υποβάλλετε στον Ιστότοπο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την πνευματική ιδιοκτησία ή το δικαίωμα χρήσης όλου του Υποβληθέντος Περιεχομένου. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε Περιεχόμενο στον Ιστότοπο που υποβάλλεται ή δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας από εσάς. Εκτός εάν επιτραπεί ρητώς από εσάς, η χρήση της Ιστοσελίδας δεν μας παρέχει την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του Περιεχομένου που έχετε δημιουργήσει ή αποθηκεύεται στον λογαριασμό χρήστη σας για εμπορικούς, μάρκετινγκ ή οποιονδήποτε παρόμοιο σκοπό. Μας εκχωρείτε όμως άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, εκ νέου διαμόρφωσης, εμφάνισης και εκτέλεσης του Περιεχομένου του λογαριασμού χρήστη σας αποκλειστικά όπως απαιτείται για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς να περιορίζουμε καμία από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε, κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια, οποιοδήποτε Περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη μας, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές ή απαράδεκτη.

Αντίγραφα ασφαλείας

Πραγματοποιούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου, ωστόσο, αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας προορίζονται μόνο για δικούς μας διαχειριστικούς σκοπούς και δεν είναι σε καμία περίπτωση εγγυημένα. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση των δικών σας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας. Δεν παρέχουμε κανενός είδους αποζημίωση για χαμένα ή ελλιπή δεδομένα σε περίπτωση που τα αντίγραφα ασφαλείας δεν λειτουργούν σωστά. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εξασφαλίσουμε πλήρη και ακριβή αντίγραφα ασφαλείας, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για αυτό το καθήκον.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Παρόλο που αυτός ο ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους, δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, καμία έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σχέση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται συγκεκριμένα στο παρόν. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ιδιωτών ή το περιεχόμενο των ιστότοπών τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων τρίτων. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους χρήσης οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμου από αυτόν τον ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους εκτός τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Διαφημίσεις

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, μπορείτε να συνάπτετε αλληλογραφία ή να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες διαφημιστών ή χορηγών που δείχνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα και τυχόν όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με αυτήν τη δραστηριότητα, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη, υποχρέωση ή ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια αλληλογραφία, αγορά ή προώθηση μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου μέρους.

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους όρους όπως ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενό του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. (β) να παρακινήσει άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάζουν οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις· (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· (στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) για τη μεταφόρτωση ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου· (η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τα προσωπικά στοιχεία άλλων· (i) για spam, phish, pharm, πρόσχημα, spider, crawl ή scrape· (ι) για άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Περιορισμός ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής του Ιστότοπου, οι θυγατρικές του, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για (α): κάθε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική, κάλυψη ή αποθετική ζημιά (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση ή περιεχόμενο, επιπτώσεις στην επιχείρηση, διακοπή της επιχείρησης, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων , απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας) ωστόσο προκλήθηκε, βάσει οποιασδήποτε θεωρίας ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, σύμβασης, αδικοπραξίας, εγγύησης, παράβασης εκ του νόμου καθήκοντος, αμέλειας ή άλλου είδους, ακόμη και αν ο χειριστής του ιστότοπου έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να είχε προβλέψει τέτοιες ζημιές. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη του Διαχειριστή του Ιστότοπου και των θυγατρικών του, αξιωματούχων, υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προμηθευτών και δικαιοπαρόχων, σε σχέση με τις υπηρεσίες θα περιορίζεται σε ποσό μεγαλύτερο του ενός δολαρίου ή σε τυχόν ποσά που έχουν πράγματι καταβληθεί σε μετρητά από εσάς στον Διαχειριστή του Ιστότοπου για την προηγούμενη περίοδο ενός μηνός πριν από το πρώτο γεγονός ή περιστατικό που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης εάν αυτή η θεραπεία δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυγχάνει στον ουσιαστικό σκοπό της.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε τον Διαχειριστή του Ιστότοπου και τις θυγατρικές του, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους και αντιπροσώπους του αβλαβείς από και έναντι οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, απωλειών, ζημιών ή δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβές δικηγόρων, που προκύπτουν σε σχέση με ή προκύπτουν από οποιουσδήποτε ισχυρισμούς, αξιώσεις, ενέργειες, διαφωνίες ή απαιτήσεις τρίτων που προβάλλονται εναντίον οποιουδήποτε από αυτούς ως αποτέλεσμα ή σχετίζονται με το Περιεχόμενό σας, τη χρήση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε εσκεμμένων ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους σας.

Διαχωρισιμότητα

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκηθούν και θα είναι εφαρμόσιμα και δεσμευτικά μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν τυχόν ισχύοντες νόμους και προορίζονται να περιοριστούν στον βαθμό που απαιτείται έτσι ώστε να μην καταστήσουν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από αρμόδιο δικαστήριο, η πρόθεση των μερών είναι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής να αποτελέσουν τη συμφωνία τους σε σχέση με αντικείμενο του παρόντος και όλες αυτές οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτών θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία ή τις πολιτικές της σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας στο η ιστοσελίδα. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές. Η πολιτική δημιουργήθηκε μεΠολιτικές ιστότοπου.

Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες της, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του.

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 24 Απριλίου 2019